Vacature

Sol­lici­teer!

Ontwikkel jezelf en groei mee met Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling.

 

(Junior) Secretaresse / Office Manager

(er zijn inmiddels gesprekken gepland)

 

Als sec­reta­resse en office man­ag­er van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing ben jij het ent­hou­si­aste vis­itekaart­je van ons bedri­jf. Je heet klanten welkom en helpt ze wan­neer zij vra­gen hebben.

Het belan­grijk­ste is dat klanten zich bij ons thuis voe­len. Jij zorgt daarom voor een gastvri­je, pro­fes­sionele uit­stral­ing van ons kan­toor. Zo kun­nen onze klanten zich opti­maal focussen op hun per­soon­lijke groei. 

De dagen dat we train­in­gen geven kun­nen hec­tisch en druk zijn, maar door jouw goede voor­berei­d­ing, effi­ciënte plan­ning en vrolijke lach, lijkt het alsof alles ‘als vanzelf’ gaat.

Online bouw je mee aan een ent­hou­si­ast en inspir­erend ima­go van het bedri­jf. Je laat onze vol­gers steeds nieuwe din­gen leren door het posten van inter­es­sante bericht­en op social media. En door­dat jij de con­tent op onze site up to date houdt, kan heel Ned­er­land alti­jd bij ons terecht voor infor­matie  over lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing. Met jouw oog voor detail zie jij elk type­fout­je in een tekst en je zorgt er daar­door voor dat alle offertes en mail­ings fout­loos de deur uitgaan.

 

 

 

Benodigde vaardigheden

  • MBO+/HBO werk- en denkniveau.
  • Je hebt een per­fecte beheers­ing van de Ned­er­landse taal!
  • Je hebt up to date ken­nis van social media en vin­dt het leuk om je cre­ativiteit in te zetten voor het online ima­go van het bedrijf.
  • Je kunt nieuwe soft­ware gemakke­lijk aan­leren en eigen maken.

 

Over Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing heeft sinds haar opricht­ing in 2019 een vliegende start gemaakt. Het team bestaat nu uit een flex­i­bele schil van free­lance-onderne­mers, maar nu is het tijd om het vaste team uit te brei­den. Je bent dus de eerste per­soon die in dienst komt.

Onze waar­den zijn: resul­taat­gerichtheid, ent­hou­si­asme en jezelf zijn. Deze waar­den zetten we in voor het realis­eren van onze Why: Jezelf ontwikke­len, om anderen te helpen in hun ontwikkeling.

Wij gaan op korte ter­mi­jn ver­huizen naar een grotere locatie in de Zalt­bom­melse binnenstad.

 

Wat wij bieden

16 tot 20 uur per week, verdeeld over 4 dagen. Op woens­dag ben je vrij.

Het salaris ligt tussen € 1.900,- tot € 2.400,- bru­to per maand op basis van een 40-urige werk­week, afhanke­lijk van je ervar­ing. We starten met een tijdelijk con­tract van 6 maan­den. In deze peri­ode heb jij alle tijd om de func­tie eigen te mak­en en kun­nen we zien of we echt bij elka­ar passen. Daar­na bespreken we de mogelijkhe­den voor ver­leng­ing, waarschi­jn­lijk met een jaar, waar­na we over­gaan tot een vast contract.

 

Acquisi­tie naar aan­lei­d­ing van deze vaca­ture wordt niet op pri­js gesteld.

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel

Emmy de Vrieze Leiderschapscoach