leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Teamwork

Een zwerm vogels. Heb je daar al wel eens goed naar gekeken? Ik wel. Vogels zijn mijn lievel­ings­dieren. Al sinds ik jong ben. 

Nu onze zomer defin­i­tief voor­bij lijkt te zijn, komen ze in grote en kleine groepen over ons huis vliegen. Met een duidelijk doel. Ze zijn op weg naar het warme zuiden. En gelijk hebben ze! In een strakke V‑formatie gaan ze geza­men­lijk op weg, nemen om de beurt de kop­posi­tie en iedereen werkt even hard mee. Wat een teamwork!

Ganzen vliegen in V‑formatie naar het zuiden.

Een leider hoeft niet altijd te leiden

En is dat ook niet wat wij willen? Onderdeel zijn van een sterk team waar het doel voor iedereen duidelijk is. Waar elk team­lid de ruimte kri­jgt om zijn steen­t­je bij te dra­gen en we onze kracht­en bun­de­len voor het beste resul­taat. Zo’n team vraagt om een lei­der die niet alti­jd aan kop hoeft te vliegen. Die niet steeds alles zelf bepaalt, maar eigen ver­ant­wo­ordelijkheid en ini­ti­atieven stimuleert.

Lei­der­schap delen of soms zelfs even loslat­en klinkt miss­chien span­nend. Want raakt je team dan niet uit koers? En wat is het moment om de lei­d­ing weer te nemen en niet te ver uit de richt­ing te rak­en? Dat vraagt om vertrouwen. Dur­ven vertrouwen op je team­le­den en op je eigen leiderschap. 

Ook zil­ver­reigers werken samen om energie te besparen.

Samen kom je verder

Het sterkst mogelijke team kri­jg je door gebruik te mak­en van elka­ars kwaliteit­en. Want hoe was het ook alweer? Alleen ben je miss­chien sneller, samen kom je verder. Je hebt al je spel­ers nodig om suc­cesvol te zijn. De uitdag­ing voor jouw als lei­der is om ervoor te zor­gen dat iedereen betrokken en gemo­tiveerd is en bli­jft. En als je het even niet meer weet… Kijk dan eens naar boven, het voor­beeld vliegt daar ergens in de lucht.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in...

De Gouden Vraag

De Gouden Vraag

Ontdek de Gouden vraag: "Moet Ik Dit Doen?" Een zeer bruikbare en nuttige vraag die je jezelf kunt stellen tijdens...

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Volgens de theorie van situationeel leiderschap, weet een goede leider de leiderschapsstijl aan te passen aan de...

BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model helpt bij een gestructureerde aanpak van...