Slimme leiders zijn er al genoeg

‘Slimme Lei­ders zijn er al genoeg’ is het boek dat de tra­di­tionele opvat­tin­gen over lei­der­schap uitdaagt.

Emo­tion­eel intel­li­gent lei­der­schap gaat naast het man­a­gen van resul­tat­en en processen, ook over het begri­jpen van de gevoe­lens van anderen en het effec­tief man­a­gen van je eigen emoties. Het draait om zel­fre­flec­tie, authen­ticiteit, empathie, inspir­eren en het opbouwen van sterke relaties.

Emmy de Vrieze, lei­der­schap­scoach, psy­choloog en auteur, neemt je mee in het con­cept emo­tion­eel intel­li­gent lei­der­schap en laat je zien hoe je dit lei­der­schap eigen maakt en hoe je daarmee een posi­tieve invloed hebt op je organ­isatie, je collega’s en jezelf. 

 

 

‘Slimme Lei­ders zijn er al genoeg’ is het boek dat de tra­di­tionele opvat­tin­gen over lei­der­schap uitdaagt.

Emo­tion­eel intel­li­gent lei­der­schap gaat naast het man­a­gen van resul­tat­en en processen ook het begri­jpen van de gevoe­lens van anderen en het effec­tief man­a­gen van de eigen emoties. Het draait om zel­fre­flec­tie, authen­ticiteit, empathie, inspir­eren en het opbouwen van sterke relaties.

Emmy de Vrieze, een gerenom­meerd lei­der­schap­scoach, psy­choloog en auteur, neemt je mee in het con­cept emo­tion­eel intel­li­gent lei­der­schap en laat je zien hoe je dit lei­der­schap eigen maakt en hoe je daarmee een posi­tieve invloed hebt op je organ­isatie, directe collega’s en jezelf. 

 

 

Waarom Emotioneel Intelligent Leiderschap?

In onze maatschap­pij is er enorm veel bewon­der­ing voor slimme lei­ders met ervar­ing, titels en exper­tise die op basis van analy­ses fan­tastis­che plan­nen mak­en. Toch kun­nen we tegelijk­er­ti­jd ook niet weg kijken van de onophoudelijke stroom aan bericht­en in de media over het ongewen­ste gedrag wat lei­ders vertonen. 

Het één lijkt met het ander samen te hangen en daarom is het tijd voor een nieuwe blik op lei­der­schap. Er is behoefte aan lei­ders die niet alleen met hun visie en strate­gie de toekomst voor­spellen, maar deze ook vor­mgeven vanu­it empathie en integriteit. We hebben namelijk al te veel slimme lei­ders gezien die schit­teren door hun resul­tat­en maar een schaduw wer­pen op mensen in hun organ­isatie. 

Boek slimme leiders zijn er al genoeg Emmy de Vrieze

 

Wat kun je verwachten?

  • Inzicht­en en inspi­ratie om je lei­der­schap­son­twik­kel­ing een boost te geven.
  • Prak­tis­che oefenin­gen die je kunt toepassen in jouw dagelijkse werk.
  • Hand­vat­en om niet alleen jouw organ­isatie te ver­beteren, maar ook om een posi­tieve impact op de wereld daar omheen.

 

Pre order

Het boek ‘Slimme lei­ders zijn er al genoeg’ ligt vanaf 13 novem­ber 2023 bij de boekhandel.

Zorg dat je de eerste bent die dit lei­der­schaps­boek leest en bestel alvast jouw exemplaar.

Leiderschap: Ontspannen Presteren

Lei­ders werken hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid lei­den tot veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Dat weegt soms zwaar. Wan­neer jij als lei­der op een ontspan­nen manier wilt presteren, is het de kun­st om je energie slim in te zetten. 

Dit boek pre­sen­teert tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap. Het doel van de Bouw­ste­nen is het onder­s­te­unen van lei­ders bij ontspan­nen presteren. Met de Bouw­ste­nen aan de slag gaan, betekent niet dat je moet ploeteren om beter te wor­den. Nee, het betekent het tegen­overgestelde. Wan­neer jouw ken­nis met betrekking tot lei­der­schap expli­ci­et is, ben je in staat om er naar te han­de­len. Het juiste te doen, weg te bli­jven van valkuilen en je te ontwikke­len. Ontspan­nen presteren.

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren door Emmy de Vrieze