Realiseer jouw ambities in 1 dag

Veel lei­ders ploeteren. Ze willen namelijk ambities en dromen omzetten naar resul­tat­en. Maar er staat te veel in de weg tussen die droom en het waar­mak­en. Wil jij ook niets liev­er dan jouw doe­len behalen en je ontwikke­len? Kies dan voor deze unieke leiderschapstraining.

Unieke leiderschapstraining

 

Leer je doelen halen

Veel lei­ders van mid­del­grote bedri­jven worste­len. Ze willen namelijk ambities en dromen omzetten naar resul­tat­en. Wil jij ook niets liev­er dan jouw doe­len behalen en je ontwikke­len? Maar weet je nog niet hoe?

 

Dag vol training & coaching

Deze bij­zon­dere lei­der­schap­strain­ing is gebaseerd op de Bouw­ste­nen voor Presteren. In dit 1 op 1‑programma word je een dag lang inten­sief getraind en gecoached. Daar­door kun je jouw lei­der­schap een echte boost geven! Hier­door ben je de vol­gende dag direct klaar om je nieuwe ken­nis en vaardighe­den in de prak­tijk brengen.

 

Duidelijke resultaten

Na deze lei­der­schap­strain­ing heb jij alles in han­den om te presteren en je ambities stressvrij te realis­eren. Je kunt direct aan de slag met een scherpe per­soon­lijk visie, missie en strategie.

Je zelfinzicht is ver­sterkt. Ook is je ken­nis van groeps­dy­nam­i­ca verdiept. Na deze train­ing ben je in staat om goede team­samen­stellin­gen te mak­en. Boven­di­en leer je hoe je meer invloed kunt uitoe­fe­nen op groepsprocessen.

Ga inspireren

In deze lei­der­schap­strain­ing leer je ook hoe je je ambities en actieplan kunt com­mu­niceren. Zodat jouw team ook betrokken en ent­hou­si­ast raakt. Je gaat anderen inspir­eren om mee te doen. Hier­door sta je er bij het realis­eren van jouw ambities niet alleen voor! 

Exclusief programma voor leiders met veel potentieel

Dit is een zeer exclusief pro­gram­ma. In een presta­tiege­sprek bespreken we of jij in aan­merk­ing kunt komen voor deze unieke leiderschapstraining.

 

De invester­ing voor deze unieke lei­der­schap­strain­ing is €1350,00 excl. btw.

 

“Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken van veel leuke en inter­es­sante rollen zon­der duidelijk doel of richt­ing. Tij­dens de dag­coach­ing heb ik met Emmy gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij helder inzicht gegeven en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realiseren.”

Jacomien Steen­nis

Onderne­mer