Verder de materie induiken? 

Pak dit ook mee.

 

In het gratis e‑book “Stap­pen­plan voor Stressvrij Lei­der­schap” kri­jg je een overzicht met 10 stap­pen om ontspan­nen lei­d­ing te geven vanaf je thuiswerkplek.

Hierin heb ik basis­inzicht­en gedeeld hoe je als lei­der invloed hebt op de resul­tat­en van je team. Ze werken niet alleen als je samen op kan­toor zit, maar óók wan­neer het team (tijdelijk) op afs­tand werkt.

Down­load hier

 

 

Het e‑book “Stap­pen­plan voor Stressvrij Lei­der­schap” is gebaseerd op het mod­erne lei­der­schaps­boek “Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren” dat ik heb geschreven.

Miss­chien is het boek ook iets voor jou. Ik heb hem geschreven voor een spec­i­fieke doelgroep.

  • Je bent een ambitieuze lei­d­inggevende die elke dag 1% beter wil presteren.
  • Is jouw huidi­ge werk­si­t­u­atie nog niet te omschri­jven als “ontspan­nen presteren”?
  • Ervaar je bij­na dagelijks stress over je rol als lei­der, of piek­er je over het ver­beteren van de matige samen­werk­ing bin­nen je team?

Dan kan ik niet wacht­en om te horen hoe mijn boek “Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren” een bij­drage lev­ert aan jouw trans­for­matie tot een relaxte lei­der die zijn doe­len najaagt.

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren door Emmy de Vrieze

Mijn boek is net als mijn manier van coachen: no-nonsense  en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer…