De cirkel van invloed en betrokken­heid is een mod­el van Stephen Covey. 

De cirkel van invloed is dat waar jij con­t­role over hebt, waar je invloed op kunt hebben. Dat zijn jouw gedacht­en, mind­set en gedrag.

De cirkel van betrokken­heid is dat­gene waar je iets van vin­dt. Dat is het gedrag van anderen. De omstandigheid van de sit­u­atie, het lev­en in het alge­meen. Eigen­lijk is het alles om je heen waar je iets van vindt. 

Een kleine cirkel van invloed 

Op het moment dat de cirkel van invloed ten opzichte van de cirkel van betrokken­heid heel klein is, dan gaat er iets mis. Want, de cirkel van betrokken­heid lev­ert nog steeds stress op en prikkels, maar je kunt er niets mee. Dat is heel frustrerend.

Er zijn dan twee opties:

  1. Op het moment dat jij de cirkel van invloed grot­er maakt door­dat je iets gaat doen met je gedacht­en of iets gaat doen met wat jij ergens van vin­dt, dan wordt deze cirkel groter. 
  2. Je kunt ook je cirkel van betrokken­heid klein­er mak­en. Zoals ik van mijn coach geleerd heb (want toen ik een burn-out had ging ik naar een coach).

cirkel van invloed en betrokkenheid
Cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van betrokkenheid verkleinen

13 jaar gele­den leerde ik van mijn coach: je zou ook kun­nen denken ‘ik hoef hier niets van te vin­den.’ De eerste keer dat hij dat zei dacht ik “hoe dan?!”, maar hij leerde mij: “je mag ook ‘goh’ denken.”

Dit hielp mijn cirkel van betrokken­heid klein­er te mak­en en min­der last te hebben van prikkels. Dus op het moment dat ik gestrest ben, denk ik “goh, ik hoef hier niets van te vinden.”