Contact & Locatie

Contact

Start jij met de ontwik­kel­ing van jouw lei­der­schap? Zodat je stressvrij gaat werken?

Kies voor een ervaren lei­der­schap­scoach. Of volg een teamtraining.

Via dit for­muli­er kun je con­tact opnemen.

Je kunt ons ook bellen op tele­foon­num­mer: 06–30437090

 

5 + 9 =

Locatie

Zalt­bom­mel ligt aan de A2, halver­wege Utrecht en Den Bosch. In het mid­deleeuwse cen­trum van Zalt­bom­mel ver­sc­holen tussen de stadsmuur en de markt in een karak­ter­istieke straat vind je onze his­torische locatie.

Onze locatie staat voor sfeer, karak­ter en inspi­ratie. Wij geloven dat een inspir­erende omgev­ing het beste in jou of je team naar boven haalt. Als je je ergens pret­tig voelt, kun je je het beste con­cen­tr­eren én komen de orig­inele ideeën vanzelf! Daarom vin­den de gesprekken met de coach en lei­der­schap­strain­in­gen hier op deze prachtige plek in Zalt­bom­mel plaats.

Voor de cater­ing mak­en wij gebruik van de ser­vices van Madam Cloche.

Route 

Adres: Gasthuisstraat 10, 5301 CL in Zaltbommel. 

 

Parkeren

Gratis park­eren: Op 3 min­u­ut lopen is een open­bare, gratis par­keergele­gen­heid P5 “Waalka­de 43 Park­ing”. Om daar te komen nav­igeer je naar: Waalka­de 43, 5301 CH, Zaltbommel. 

De route vanaf het par­keer ter­rein is sim­pel. P5 ver­laat je via de trap. Steek het fietspad over en neem de trap naar bene­den de Bloe­men­daal in. Loop de straat door en loop recht­door de Gasthuis­straat 10 in. Vlak voor de markt, aan je link­er­hand, vind je onze locatie.

Er zijn ook diverse betaalde par­keer­mo­gelijkhe­den in de straat. Voor som­mige par­keer­plekken is een max­i­male par­keer­ti­jd van toepass­ing. Par­keer je daar? Geef dat voor je gesprek even aan, dan kan daar reken­ing mee gehouden worden!

 

Emmy de Vrieze voor locatie

Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Gasthuis­straat 10, 5301 CC Zalt­bom­mel | Tel: 06–30437090 | info@emmydevrieze.nl | KvK-num­mer: 74365681