Contact & Locatie

Contact

Zoek jij een coach in Zaltbommel?

Start jij met de ontwik­kel­ing van jouw lei­der­schap? Zodat je stressvrij gaat werken?

Kies voor een ervaren lei­der­schap­scoach. Of volg een suc­cesvolle leiderschapstraining.

Via dit for­muli­er kun je con­tact opnemen.

Je kunt me ook bellen op tele­foon­num­mer: 06–30437090

 

8 + 7 =

Route 

Adres: Bloemendaal 9, 5301 CL in Zaltbommel. 

Let op: In de straat is autover­keer verboden!

 

Parkeren

Gratis park­eren: Op 1 min­u­ut lopen is een open­bare, gratis par­keergele­gen­heid P5 “Waalka­de 43 Park­ing”. Om daar te komen nav­igeer je naar: Waalka­de 43, 5301 CH, Zaltbommel. 

De route vanaf het par­keer ter­rein is sim­pel. P5 ver­laat je via de trap. Steek het fietspad over en neem de trap naar bene­den de Bloe­men­daal in. Aan je rechter­hand vind je direct Achter de Rode Deur.

Er zijn ook diverse betaalde par­keer­mo­gelijkhe­den vlak­bij. Voor som­mige par­keer­plekken in Zalt­bom­mel is een max­i­male par­keer­ti­jd van toepass­ing. Par­keer je daar? Geef dat voor je gesprek even aan bij de coach of lei­der­schap­strain­er. Dan kan daar reken­ing mee gehouden worden!

 

Leiderschapscoaching - coach zaltbommel

Achter de Rode Deur: locatie voor training en coach in Zaltbommel

In het mid­deleeuwse cen­trum van Zalt­bom­mel ver­sc­holen tussen de stadsmuur en een karak­ter­istiek straat­je vind je onze locatie Achter de Rode Deur.

 

Zalt­bom­mel ligt aan de A2, halver­wege Utrecht en Den Bosch. 

Achter de Rode Deur staat voor sfeer, karak­ter en inspi­ratie. Wij geloven dat een inspir­erende omgev­ing het beste in jou of je team naar boven haalt. Als je je ergens pret­tig voelt, kun je je het beste con­cen­tr­eren én komen de orig­inele ideeën vanzelf! Daarom vin­den de gesprekken met de coach en lei­der­schap­strain­in­gen hier op deze prachtige plek in Zalt­bom­mel plaats.

Voor de cater­ing mak­en wij gebruik van de ser­vices van Madam Cloche.

Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel | Tel: 06–30437090 | info@emmydevrieze.nl | KvK-num­mer: 74365681