Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Bel 06–30437090 voor een intakegesprek 

Leiderschapscoach

Heb je het soms lastig als lei­d­inggevende? Dankz­ij coach­ing doorzie je welke beslissin­gen je kan mak­en om gelukkiger te zijn in je werk en privéleven. Boven­di­en mak­en we jouw onbe­wuste kwaliteit­en expli­ci­et zodat je een ontspan­nen en zelfverzek­erde lei­der wordt die medew­erk­ers stim­uleert en motiveert.

Teamontwikkeling

Team­coach­ing het team die nog beter willen samen­werken om bedri­jfs­doel­stellin­gen te behalen. Kies voor de manier van werken die het beste bij­draagt aan de ontwik­kel­ing van jouw team. Sowieso lei­dt elke vorm van tea­mon­twik­kel­ing tot con­crete actieli­jst met daarin een duidelijke strate­gie en werk­wi­jze om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten in de organisatie.

Leiderschapstraining

Als man­ag­er wil je liev­er met plezi­er werken, resul­tat­en boeken, goed samen­werken met je team en per­soon­lijke groei en ontwik­kel­ing zien. Maar wat als het niet vanzelf gaat? Het coachen van een team is pit­tig en lev­ert vaak hoge verwachtin­gen, veel ver­plichtin­gen en regel­matig stress­mo­menten op. De oplei­d­ing ‘Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap’ helpt je ont­plooien als lei­der, suc­cesvolle coach­ings­ge­sprekken te voeren en met je team de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te verbeteren.

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel