Wat is persoonlijk leiderschap?

Wat is persoonlijk leiderschap?

Per­soon­lijk lei­der­schap is jezelf aans­turen en doe­len realis­eren door je eigen kwaliteit­en en tal­en­ten volledig te gebruiken. Dat klinkt nogal abstract, daarom geef ik hier meer invulling aan met een per­soon­lijk verhaal. Mijn per­soon­lijke voorbeeld Vaak...
Coachingsvaardigheden voor leiders

Coachingsvaardigheden voor leiders

Jouw rol als leidinggevende Wan­neer je de rol van lei­d­inggevende hebt, heb je veel ver­ant­wo­ordelijkheid voor de mensen aan wie je lei­d­ing geeft. Wan­neer zij prob­le­men ervaren is het aan jou om hier iets aan te doen. Dat betekent dus niet dat je deze...
Wat is persoonlijk leiderschap?

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Wat doen suc­cesvolle mensen? En wat doe jij? Iedereen boekt weleens suc­cessen. Bijvoor­beeld door een pro­motie, goede voorne­mens of plan­nen die je gere­aliseerd hebt. Je hebt je door niets of nie­mand lat­en tegen­houden en je plan goed weten uit te voeren....
Wat te doen bij een burn-out?

Wat te doen bij een burn-out?

Aan­tal mensen met burn-out in 2020 Er is op dit moment ontzettend veel stress in Ned­er­land. Als we kijken naar onder­staande cijfers zien we bijvoor­beeld dat 70% van de werkne­mers zijn/haar werk stressvol vin­dt. De verwacht­ing is dat dit per­cent­age nog...